10 praznih = 1 poln / Pošlji 10 praznih embalaž in prejmi 1 novo

Praznujemo 10 let! Spremljaj Nelipot socialna omrežja za akcije!

100% Garancija zadovoljstva

Trajnost je lepa.

Akcija 10 praznih = 1 poln ali zakaj je pomembno reciklirati?

napisala TINA ŠTRUBELJ 20. 09. 2023 /zanimivosti

V svetu, v katerem so naši viri omejeni, okoljska skrb pa vse večja, je recikliranje postalo izjemno
pomembno. Recikliranje ni le izbira življenjskega sloga, temveč kolektivna odgovornost, ki lahko vpliva na prihodnost našega planeta za prihodnje generacije. Prednosti recikliranja so večplastne in daljnosežne, od ohranjanja naravnih virov do zmanjšanja onesnaževanja in porabe energije.

Ohranjanje naravnih virov:

Recikliranje ima ključno vlogo pri ohranjanju omejenih naravnih virov našega planeta. Z recikliranjem materialov, kot so papir, plastika, steklo in kovine, zmanjšamo potrebo po pridobivanju surovin. S tem pomagamo ohranjati gozdove, zmanjšati obseg rudarskih dejavnosti in čim bolj zmanjšati motnje v ekosistemih.

Zmanjšanje količine odpadkov na odlagališčih:

Odlagališča odpadkov so prepolna odpadkov, kar prispeva k onesnaževanju tal in vode ter izpustom škodljivih toplogrednih plinov. Recikliranje preusmeri pomemben del odpadkov z odlagališč, s čimer zmanjša njihov vpliv na okolje ter spodbuja čistejši zrak in vodo.

Varčevanje z energijo:

Proizvodnja blaga iz recikliranih materialov običajno zahteva manj energije kot proizvodnja izdelkov iz surovin. Na primer, za recikliranje aluminija je potrebno le približno 5 % energije, ki je potrebna za proizvodnjo aluminija iz surovin. Z varčevanjem z energijo lahko zmanjšamo emisije ogljika in ublažimo podnebne spremembe.

Zmanjšanje onesnaževanja:

Recikliranje prispeva k zmanjšanju onesnaževanja na več področjih. Z recikliranjem papirja se na primer zmanjša potreba po sečnji, kar preprečuje krčenje gozdov in s tem povezano onesnaževanje. Poleg tega recikliranje plastike zmanjšuje potrebo po novi proizvodnji plastike, ki prispeva k onesnaževanju oceanov in vodnih poti.

Ustvarjanje zelenih delovnih mest:

Recikliranje ne koristi le okolju, temveč prispeva tudi k ustvarjanju novih delovnih mest. Programi recikliranja, zbiranje odpadkov in obrati za predelavo zagotavljajo zaposlitvene možnosti v skupnostih po vsem svetu. Ta zelena delovna mesta prispevajo k lokalnemu gospodarstvu in hkrati spodbujajo trajnost.

Izobraževalna vrednost:

Spodbujanje recikliranja izobražuje posameznike o okoljskih posledicah nastajanja odpadkov. Ko se ljudje bolje zavedajo vpliva svojih dejanj, je bolj verjetno, da bodo sprejeli trajnostne prakse na drugih področjih svojega življenja.

Globalna odgovornost:

Izzivi, ki jih prinašata ravnanje z odpadki in degradacija okolja, so globalna vprašanja, ki presegajo nacionalne meje. Z recikliranjem aktivno sodelujemo v globalnem gibanju za ohranjanje virov, zmanjšanje onesnaževanja in reševanje medsebojno povezanih izzivov, s katerimi se sooča naš planet.

Poziv k ukrepanju:

Recikliranje je skupno prizadevanje, ki zahteva sodelovanje posameznikov, podjetij, skupnosti in vlad. Z recikliranjem prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti, v kateri bodo čisti zrak, voda in naravni viri ohranjeni za prihodnje generacije.

Enostavni koraki za spremembo:

Ločujte reciklažne izdelke: seznanite se s tem, kaj se lahko reciklira na vašem območju, in ločujte materiale, ki jih je mogoče reciklirati, od običajnih odpadkov.

Uporabljajte izdelke za večkratno uporabo: Izberite izdelke za večkratno uporabo, kot
so plastenke za vodo, vrečke in posode, da zmanjšate odvisnost od plastike za enkratno uporabo.

Podprite programe za recikliranje: sodelujte v lokalnih programih za recikliranje in
spodbujajte skupnost, da razširi svoja prizadevanja za recikliranje.

Kupujte reciklirane izdelke: Z nakupom izdelkov iz recikliranih materialov podprite
recikliranje.

Širite ozaveščenost: S prijatelji, družino in vrstniki delite pomen recikliranja ter tako
spodbudite skupno ukrepanje.

Recikliranje je temeljni steber trajnosti, ki uteleša našo odgovornost kot skrbnikov planeta. Z odločitvijo za recikliranje se zavestno zavežemo, da bomo ohranjali naravne vire, varovali okolje in ustvarili bolj zdravo prihodnost zase in za prihodnje generacije. To ni le vprašanje udobja, temveč naložba v dobrobit našega planeta in vseh njegovih prebivalcev.

Najboljši način recikliranja pri nas je, da nam staro embalažo vrneš in mi jo lahko po ustreznem čiščenju ponovno damo v mletje (biorazgradljiva plastika ter aluminij) in/ali pouporabo za novo embalažo (steklo). Zbiramo vso embalažo, vendar pa za akcijo štejejo le izdelki polne velikosti (torej miniji in testerji ne).

Embalažo nam prosim pošljite na naslov enote v Ljubljane (ISTOST d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 100, 1000 Ljubljana). Ne pozabite pripisati svojega naslova ter izdelka, ki ga želite v zameno. Pri tem velja, da lahko izbirate izdelke do vrednost 15 EUR.

Hvala, ker ste trajnostni z nami!